Disclaimer

Van der Linde lingerie
Dorpsstraat 83, 2665BH Bleiswijk, Nederland

Geregistreerd bij de KVK onder:
De BH Company
64688879, BTW: NL855781221B01

Hierna te noemen GroteCupmaten.nl, verleent u hierbij toegang tot GroteCupmaten.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.GroteCupmaten.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

GroteCupmaten.nlspant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GroteCupmaten.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met GroteCupmaten.nl.Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. GroteCupmaten.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GroteCupmaten.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GroteCupmaten.nl en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GroteCupmaten.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Cookies

Het overzicht van cookies op GroteCupmaten.nl is een momentopname. GroteCupmaten.nl streeft ernaar deze lijst zo up-to-date mogelijk te houden. Vanwege het niet-statische karakter van internet en de vele betrokken (externe) partijen kan het echter zo zijn dat niet alle actuele cookies en/of sites per direct in dit overzicht te vinden zijn.